Mikrohost Sistem
 

Yumuşak Yol Vericiler ( SoftStarters )

cd automationyumuşak yol verici soft starter Yapılan araştırmalar endüstriyel tesislerde kullanılan enerjinin % 70’inden fazlasının elektrik motorlarında harcandığını gösteriyor. Motorlara elektronik yolverme yöntemleri için yumuşak yolvericilerden (softstarter) veya hız kontrol cihazlarından (inverter) bahsetmek mümkündür.

Yumuşak yolverici kullanımındaki amaç; sisteme geçici hal durumunda ciddi şekilde zarar veren kontrolsüz ivmelenmenin, kontrolsüz duruşun ve mekanik zorlanmanın ortadan kaldırılması ile kararlı hal durumunda cihazın ve motorun termik korumasının yapılmasıdır. Yumuşak yolverici cihazlar hız kontrol cihazlarından daha uygun fiyata sahip olan yumuşak yolvericilerle yolverme tercih edilmelidir.

Yumuşak Yolverme, Yumuşak Durma

Elektrik motorlarının problemi kalkış anında aşırı akım çekmeleri ve tam hızda gerekli olandan daha fazla bir kalkış torku oluşturmasıdır. Bu akım bazı durumlarda nominal akımın 6-9 katına kadar çıkarak gerilim dalgalanmalarına, kaymaya, aşırı ısınmaya, titreşime, gürültüye ve kontaktörlerin yıpranması gibi bir çok aksaklıklara yol açar. Kalkış akmını azaltmak için yükün istediği tork değerine kadar gerilim düşürülür. Başlangıç torku ~ gerilimin karesi ile (V2) doğru orantılıdır.

Yıldız-Üçgen yol verme ile problem ancak kısmen çözülebilir. Ayrıca Yıldız-Üçgen konfigürasyonunda motor, geçiş periyodu süresince yavaşlar, yüksek pikler tekrarlanabilir ve hatta direkt elektrik bağlantısındaki akım değerinin üzerine bile çıkılabilir.

Yıldız bağlı motor kalkışında;

Vstart = Vn/1.73
Mstart = Mn/3CD Automation yumuşak yolverici ailesi 4 ayrı grupta toplanmıştır.

 • STB (Basic)
 • STM (Medium)
 • STE (Enhanced) 3 kablolu
 • STE (Enhanced) 6 kablolu


Açık çevrimde gerilim kontrolü :

 • Motor geribeslemesi yok
 • İki veya üç faz kontrollü
 • Müşteri tarafından ayarlanabilir rampa süreleri
 • Operatör tarafından tanımlanabilen başlangıç gerilimi
 • Akım limiti değeri üzerinde gerilimi azaltma imkanı
 • STB ve STM modelleri bu özelliklere sahiptir.


Kapalı çevrimde gerilim kontrolü :

 • Üstün özelliklere sahip teknoloji
 • Set edilen değer üzerinde oluşabilecek aşırı akım durumunda akım geri beslemesi ile rampa gerilimini kesme imkanı
 • Motor kalkışları için komple çözüm
 • STE modeli bu özelliklere sahiptir.


Kapalı çevrimde akım kontrolü :

 • En gelişmiş çözüm
 • Referans olarak gerilim yerine akım kullanılır


CD Automation Yumuşak Yolverici Uygulama Alanları :

CD Automation yumuşak yolvericiler 12A-865A akım aralığında iki faz ve üç faz ürünleri ile aşağıda listelenen sektörlerde ve makinalarda başarı ile uygulanmaktadır.

 • Testereler
 • Presler
 • Karıştırıcılar ve mikserler
 • Santrifüj pompaları
 • Kompresörler
 • Fanlar ve üfleyiciler
 • Merdaneler
 • Kırıcılar
 • Öğütücüler
 • Hidrolik sistemler
 • Klimalar
 • Konveyörler
 • Yürüyen merdivenler